zaterdag 9 maart 2019


Jules Van de Weyer - Kunstenaar

Staf de Wilde schreef dit gedicht naar een tekening door Jules Van de Weyer, getiteld "Ondeugd".
Donker Meisje
Beeld je in : zijn tedere geduld
van houtskool en krijtpastel
waarmee hij speelse krullen
geeft aan een donker meisje.
De tijd is niet van tel
wanneer jij blad na blad
moet vullen met ogen
in gezichten die zichtbaar
hem beroeren.
Geen ademloos acryl
geen verf van overhaaste tijden:
dit wordt getekend uit de ziel,
teer en teder, zonder strijden.